GIS pre Facility Management a správu nehnuteľností

Moderný výrobný závod, letisko, obľúbené nákupné centrum – všetky tieto prevádzky zastupujú početnú skupinu spokojných klientov využívajúcich osvedčené softvérové riešenia na báze AutoCAD Map3D a twiGIS, ktoré každému klientovi podľa jeho individuálnych požiadaviek umožňujú integrovať zhromaždené dáta a vylepšiť produktivitu prevádzky. Prostredníctvom moderných webového rozhrania twiGIS je možné pristupovať k dátam bez časových a priestorových obmedzení – „kdekoľvek a kedykoľvek“. Overené prostredie AutoCAD Map3D, ktoré pracuje s jednou spoločnou databázou, integruje GIS a CAD riešenia, takže klient má prístup tak k zobrazeniam CAD ako aj aktuálnym údajom.

V oblasti FM je odlišnosť riešení pre jednotlivých klientov úplnou samozrejmosťou na všetkých úrovniach: napĺňanie databázy, rôzne úrovne spravovania a prehliadania, na mieru konfigurovateľné dialógové okná, výstupy podľa zabehnutých systémov spoločnosti, pravidlené reporty o jednotlivých pracovných postupoch, integrácia na iné IS ale aj vymedzená možnosť pristupovať k dátam pre externých dodávateľov.

Spojenie tzv. ťažkého klienta AutoCAD Map3D a webového ľahkého klienta twiGIS prináša úžasné možnosti v oblasti správy:

  • majetku v exteriéri – budovy, pozemky a s nimi spojené náklady, dane prípadne nájomné vzťahy,
  • majetku v interiéri – inventarizácia vnútorného vybavenia, vnútorné rozčlenenie budov a s nimi spojené služby a nájomné vzťahy,
  • infraštruktúra v rámci budov aj mimo nich – evidencia vedení a zariadení, plánovanie údržby, sledovanie nákladov, minimalizácia škôd spojených s haváriami na vedeniach.

Ponúkame spracovanie existujúcich máp, výkresovej dokumentácie, popiskov k detailom a ďalšiu dokumentáciu do jednotnej centrálnej databázy. podľa požiadaviek klienta nastavíme spôsob práce s dátami a ich zabezpečenie. Klient tak hneď od počiatku využíva benefity systému v podobe aktuálnych prehľadov o hospodárení s majetkom, optimalizácii daňových a správnych poplatkov, efektívneho riadenia údržby rozvodných sietí a aktívneho predchádzania a rýchleho odstránenia porúch.

Top