GIS pre vodárne a kanalizácie

Moderná obec a mesto je v súčasnosti napojená na vodovodnú a kanalizačnú infraštruktúru distribútora týchto služieb. Celá sieť so všetkými objektami a informáciami o nich poskytuje správcovi:

 • presný a kedykoľvek dostupný zápis o ktorejkoľvek časti vodovodnej siete,
 • aktuálne informácie o spôsobe umiestnenia a konštrukcie,
 • možnosť revízie,
 • ľubovoľnáúeditáciu jednotlivých častí siete,
 • sofistikované analýzy,
 • možnosť tvorby reportov,
 • evidenciu porúch, správu a plánovanie opráv,
 • a iné funkcionality.

 

Vodárenské spoločnosti získajú komplexný pohľad na infraštruktúru, čo im pomôže zlepšiť proces rozhodovania i všetky ďalšie procesy súvisiace so správou majetku.

Ponúkame overený koncept geografického informačného systému postaveného na ťažkom klientovi AutoCAD Map3D a modernom webovom prístupe twiGIS. Ľahko možno upravovať jestvujúci dátový model, dokonca je možné vytvoriť si vlastný dátový model. Jednoducho možno meniť vzhľad formulárov jednotlivých objektov, pomocou pridania grafiky do formulárov je možné znázorniť, čo presne predstavuje daný atribút. Možnosti zobrazenia sú v podstate neobmedzené a záleží len na zákazníkovi a spracovateľovi pre akú formu zobrazenia geografických dát sa rozhodnú. Prostredie AutoCAD Map3D obsahuje zároveň pripravené pracovné postupy, ako napríklad napojenie domu na vodovod – kde v jednom kroku vytvorí prípojku, jej koncový bod, rozdelenie radu, na ktorý sa napája (pre zabezpečenie topologickej správnosti), zabezpečí umiestnenie zodpovedajúcich armatúr a automatické vytvorenie popisu.

Definovanie tzv. pracovných postupov zefektívňuje, automatizuje a spresňuje prácu s údajmi a približuje prácu v systéme k reálnemu svetu.
V rámci svojich služieb ponúkame okrem implementácie samotného GIS aj ďalšie činnosti súvisiace s úspešným a efektívnym využívaním systému:

 • migrácie existujúcich digitálnych alebo analógových údajov do systému,
 • optimalizáciu a vylepšenie existujúcich údajov,
 • školenia,
 • rýchlu a kvalitnú podporu.

Využívajú naše služby a riešenia:

KOMVaK
Veolia Utilities Žiar nad Hronom
BVS
Top