Facility management
Project

Facility management

Moderný výrobný závod, letisko, obľúbené nákupné centrum – všetky tieto prevádzky zastupujú početnú skupinu spokojných klientov využívajúcich osvedčené softvérové riešenia AutoCAD Map3D, ktoré každému klientovi podľa maximálne individuálnych požiadaviek umožňujú integrovať zhromaždené dáta a vylepšiť produktivitu prevádzky. Prostredníctvom moderných internetových technológií je možné pristupovať k dátam bez časových a priestorových obmedzení – „kdekoľvek a kedykoľvek“....

Telekomunikácie
Project

Telekomunikácie

Dodávatelia telekomunikačných technológií (internet, telefón, televízia) využívajú systém pre správu dát o svojich káblových rozvodoch, uzloch, jednotlivých pripojeniach ale aj o všetkých svojich zákazníkoch. Použitý systém musí spĺňať náročné kritéria na rýchlosť, jednoduchosť, dostupnosť a predovšetkým spoľahlivosť. Správa systému, dostupnosť dát na rôznych úrovniach a užívateľská nenáročnosť musia 100% fungovať aj pri množstve rôznych požiadaviek...

Teplárne
Project

Teplárne

Teplárenské spoločnosti ako producenti ale aj distribútori tepla požadujú vysoko kvalitné spracovanie dokumentácie svojich rozvodov, závodnej a distribučnej siete, databázu svojich odberateľov, aktuálny prehľad jednotlivých rozvodných uzlov, ich vzájomných prepojení, možnosti aktualizácií, správu porúch a prístupov na rôznych úrovniach ale predovšetkým stabilitu a overenú funkčnosť systému, ktorý tieto riešenia poskytuje.

Vodárne, kanalizácie
Project

Vodárne, kanalizácie

Ponúkame overený koncept geografického informačného systému v AutoCAD Map3D. Ľahko možno upravovať jestvujúci dátový model, dokonca je možné vytvoriť si vlastný dátový model. Jednoducho možno meniť vzhľad formulárov jednotlivých objektov, pomocou pridania grafiky do formulárov je možné znázorniť, čo presne predstavuje daný atribút. Možnosti zobrazenia sú v podstate neobmedzené a záleží len na zákazníkovi a spracovateľovi pre akú formu zobrazenia...