Migrácia dát

Migrácia dát

Migrácia dát zo starého systému sa zvyčajne považuje iba za doplnkovú časť projektu vývoja nového systému. V skutočnosti však ide o komplexný problém, pretože dáta v starom systéme môžu o.i. obsahovať mnoho chýb, sú často neúplné, nekonzistentné a nezosynchronizované s dátami v iných systémoch.

Top