Digitálna technická mapa (DTM)

je mimoriadne dôležitý mapový podklad zjednocujúci dôležité geoinformácie o rôznych mapových odvetviach:
elektrina, voda/kanalizácia, káblové rozvody, plyn, teplovod, iné médiá, cesty, budovy, atď.

O čo ide?

Pri DTM ide o úplne odlišné mapové, ale hlavne dátové modely (voda/kanalizácia, plyn, elektro NN/VN, káblové rozvody, teplovod, apod.) , ktoré pri korektnom spracovaní poskytujú používateľom veľmi dôležité informácie o štruktúre siete, jednotlivých uzloch, objektoch, a použitých materiáloch.

Vzhľadom na veľké množstvo rôznych dátových formátov a spracovaní, je veľmi dôležité dosiahnuť zjednotenie týchto dátových zdrojov v jednom riešení, ktoré navyše umožní pohodlné zobrazenie aj pre širokú skupinu používateľov. Najjednoduchšie riešenia sú pritom postavené na Open Source platformách, ktoré však umožňujú len prehliadanie publikovaných máp, alebo editáciu v minimálnom rozsahu.

V súčasnosti sa stále viac uprednostňuje webový prístup k všetkým dátam s editačnými možnosťami na rôznych úrovniach.

Náš prístup

Naša spoločnosť má vyše 10-ročné skúsenosti so všetkými dostupnými formátmi: raster, dwg, dgn, shp, ale aj široko dostupnými platformami od spoločností Autodesk, ESRI, Bentley, GeoMedia.

Spracované mapové a dátové podklady môžu byť pre používateľa k dispozícii v rôznom stupni náročnosti, v závislosti od požadovaných funkcionalít.

Topologická čistota dát umožňuje aktívny prehľad o vzájomnom prepojení celej siete, takže je možné trasovanie pre prípad poruchy, či plánovanej odstávky.

Prepojenie s Katastrom umožňuje získať zoznam parciel, či vlastníkov, ktorí sú dotknutí priebehom jednotlivých sietí, alebo umiestnením vybraných objektov.

Našimi zákazníkmi sú mestá, spoločnosti spravujúce mestské rozvody, veľké výrobné závody, ako aj poskytovatelia rôznych médií v rozsahu celej krajiny.

Top