Priemysel 4.0

Dnes úspešne napĺňame jeden z princípov Priemyslu 4.0, vykonávať práve takú údržbu a opravy, ktoré sú nevyhnutne potrebné, a to v optimálnom čase a lokalite. Naše vlastné mobilné riešenie tablano napĺňa princípy Priemyslu 4.0 v oblasti prediktívnej údržby.

Smart cities

Predstavte si najmodernejšie verejné osvetlenie bez šťavy. Alebo inteligentné dopravné značenie bez relevantných údajov. Smiešne, smutné, zbytočné, … Tak nejako možno nazvať „smart“ cities bez kvalitných dát, napr. o polohe, type a poslednej kontrole, alebo aj presnej informácii o výrobcovi. My sa na to pozeráme úplne opačne – preto digitalizujeme a aktualizujeme všetky druhy pasportov nevyhnutné pre skutočné smart cities budpúcnosti.

Rozumieme mapám

Množstvo mapových podkladov v rôznych formátoch, niekoľko oddelených úložísk, rozličné informačné systémy, … s nami sa ani v tom nestratíte. Rozumieme mapám veľmi dobre, vieme vybrať relevantné podklady, upraviť nekorektné dáta, zjednotiť do databázy a nakoniec zobraziť moderným, bezpečným spôsobom.

Pokrývame celý cyklus

Častým dôvodom, prečo sú projekty a práca s nimi málo prínosné či zastaralé, je obava zo zmeny. S nami sa báť nemusíte, ostaneme pri Vás počas celého cyklu Vášho projektu. Pomôžeme Vám s analýzou Vašich problémov a potrieb Vašich zákazníkov alebo zamestnancov. Vypracujeme špecifikáciu – Váš manuál pre ďalšie etapy. Ale predovšetkým celý projekt určite dotiahneme do testovacej fázy a nakoniec k úspešnej implementácii. Vždy vo Vašom tempe a spôsobom, ktorý si určíte.

Portfólio

našich skúseností, riešení a služieb

Vyrástli sme na

Top