Naše riešenia

sú rozšíreniami existujúcich SW alebo úplne novými nástrojmi
pre prácu s geodátami v rôznych odvetviach:
moderné, príjemné, efektívne

Kataster 2.0

Celé riešenie Kataster 2.0 je zamerané na zákazníkov v širokom spektre náročnosti: geodeti, mestské úrady, útvary plánovania výstavby, správy verejného majetku, stavebné úrady, priemyselné parky, urbanisti, ÚHA, správcovia sietí a iní zákazníci odkázaní na neustálu prácu s katastrom; títo všetci ocenia efektivitu vyhľadávania v množstve informácií v prostredí AutoCAD Map3D.

VIAC INFO

Územné plány 2.0

Prinášame Vám výrazne vylepšenú verziu Územný plán 2.0, ktorá je prehľadnejšia, intuitívnejšia, ale hlavne efektívnejšia v pracovných postupoch: nové formuláre, predpriravená legenda, evidencie Zmien a doplnkov, ai.

VIAC INFO

tablano

Mobilný zber dát v tablete: bez papierovanie, jednoducho a efektívne. Všetky dáta máte vždy k dispozícii, v kancelárii aj v teréne – OFFLINE. Prostredníctvom prehľadných digitálnych šablón zlikvidujete raz a navždy chaos v papierovej dokumentácii.

VIAC INFO
Top