Webové mapové a mobilné riešenia

sú budúcnosťou každodennej práce s dátami v mnohých oblastiach:
mapové podklady, zber dát, správa objektov, workflow proces, apod.

Back end / Front end – vzťah budúcnosti

Je to ako s elektroautom – zaujíma nás výkon, výdrž, dizajn, využitie. Ale bez množstva príkazov v bezchybnej štruktúre, s jedinečnými scriptami a v bezpečnej úschove, by bol výsledný efekt žalostný. Neustále nasledujeme najnovšie inovatívne postupy, aby sme poskytli bezchybný výkon.

Výber zariadenia a teda aj platformy, s ktorým používateľ pristupuje k dátam, bude v budúcnosti zohrávať stále menšiu úlohu. Používateľ bude očakávať cross-platform riešenia, v ideálnom prípade dostupné na mobilných zariadeniach. Daňou za takýto „neobmedzený“ prístup môže byť úroveň editácie dát.

Rozšírenia a vlastné riešenia

Napriek tomu, že výrobcovia softvéru majú snahu pripraviť pre svojich zákazníkov čo najkomplexnejší produkt, často krát sa stane, že užívateľ požaduje dodatočné funkcie. Uprednostňujeme preto hlavne také SW platformy, ktoré majú vlastné API a umožňujú ďalej upravovať, rozvíjať a vytvoriť rozšírenia šité zákazníkovi priamo na mieru.

Aj pri vývoji softvéru sa zameriavame najmä na oblasť geografických informačných systémov a zberu dát. Jedná sa o samostatné aplikácie, prípadne rozšírenia existujúcich GIS (ArcGIS, AutoCAD Map3D).

V oblasti webových technológií sa zameriavame na tvorbu aplikácií založených na open source platformách OpenLayers a AngularJS.

Naše skúsenosti s vývojom softvéru zahŕňajú o.i. platformy:

  • PostgreSQL, MsSQL, Oracle, Oracle MapViewer, Oracle Maps, PL/SQL
  • NET , C++, C#, Javascript, Visual BASIC
  • JAVA
  • Delphi
  • Python
Top