GIS pre telekomunikácie a elektrické siete

Dodávatelia telekomunikačných technológií (internet, telefón, televízia) využívajú systém pre správu dát o svojich káblových rozvodoch, uzloch, jednotlivých pripojeniach ale aj o všetkých svojich zákazníkoch. Použitý systém musí spĺňať náročné kritéria na rýchlosť, jednoduchosť, dostupnosť a predovšetkým spoľahlivosť. Správa systému, dostupnosť dát na rôznych úrovniach a užívateľská nenáročnosť musia fungovať na 100% aj pri množstve rôznych požiadaviek na databázu.

Podobne je mimoriadne dôležité mať kedykoľvek k dispozícii aj všetky dostupné informácie vrámci distribúcie elektrickej energie, káblové VN a NN rozvody, rozvádzače, ai.

Ponúkame svoje početné skúsenosti s najnovším nástrojmi rôznych spoločností: Smallword, AutoCAD Map3D, ArcGIS pre správu dát na rôznych úrovniach s voliteľnými prístupmi, aj v jednoduchom rozhraní.

Pre správu sietí využívame tak AutoCAD Map3D ako aj twiGIS, overené nástroje na správu a údržbu kdekoľvek a kedykoľvek, aj cez webové rozhranie.

V prípade, že spoločnosť disponuje vlastným GIS, sme pripravení poskytnúť GIS špecialistov pre digitalizáciu a pasportizáciu v akomkoľvek IS, aj cez vzdialený prístup.

Naším súčasným významným zákazníkom je nemecká telekomunikčná spoločnosť Unitity Media, pre ktorú už niekoľko rokov realizujeme digitalizáciu sietí. V minulosti sme úspešne aplikovali telekomunikačný dátový model systému Autodesk Topobase (predchodca AutoCAD Map3D) aj pre Stadtwerke Rosenheim.

Top