GIS pre teplárne

Teplárenské spoločnosti ako producenti ale aj distribútori tepla požadujú vysoko kvalitné spracovanie dokumentácie svojich rozvodov, závodnej a distribučnej siete, databázu svojich odberateľov, aktuálny prehľad jednotlivých rozvodných uzlov, ich vzájomných prepojení, možnosti aktualizácií, správu porúch a prístupov na rôznych úrovniach ale predovšetkým stabilitu a overenú funkčnosť systému, ktorý tieto riešenia poskytuje.

Poskytujeme komplexné riešenie požiadaviek klienta na úrovni spracovania úplných informácií o jeho sieti, všetkých objektoch, plánovaní kontrol, evidencie porúch a opráv. Disponujeme vlastnými riešeniami na platformách AutoCAD Map3D a twiGIS, ktoré umožňujú spojiť naoko vzdialené oblasti plánovania, dokumentácie, rozhodovania a riadenia v rámci jedného informačného systému.  Eliminuje sa tak nechcená redundancia a problémy s kompatibilitou. V neposlednom rade tieto riešenia prinášajú aj synergický efekt činností jednotlivých oddelení podniku. Základnými výhodami sú:

 • výkonný a robustný AutoCAD MAP3D prepájajúci nástroje technického kreslenia a GIS do jedného systému,
 • používateľsky príjemné webové riešenie twiGIS  ktoré umožňuje úplný prístup k všetkým grafickým aj popisným dátam z akéhokoľvek zariadenia s prístupom k webu,
 • otvorený systém založený na databáze Oracle/MS SQL budovaný od začiatku so zameraním na prepojiteľnosť s ďalšími riadiacimi informačnými systémami,
 • všetky údaje, grafické aj popisné, sú uložené v jednej databáze čo uľahčuje ich správu a zálohovanie,
 • špeciálne dátové modely, užívateľské rozhrania, dialógové okná a mapové zostavy, ktoré je možné rýchlo a jednoducho prispôsobiť predstavám klienta,
 • fáza implementácie funkčného systému skrátená na minimum,
 • možnosť jednoducho definovať logické pravidlá a vzťahy zodpovedajúce vzťahom a pravidlám v reálnej sieti.

Takéto GIS riešenie už nepredstavuje len nástroj na zefektívnenie dokumentácie ale vytvára virtuálny model rozvodnej siete a umožňuje simulovať procesy, ktoré v nej prebiehajú.

Definovanie tzv. pracovných postupov zefektívňuje, automatizuje a spresňuje prácu s údajmi a približuje prácu v systéme k reálnemu svetu.
V rámci svojich služieb ponúkame okrem implementácie samotného GIS aj ďalšie činnosti súvisiace s úspešným a efektívnym využívaním systému:

 • migrácie existujúcich digitálnych alebo analógových údajov do systému,
 • optimalizáciu a vylepšenie existujúcich údajov,
 • školenia,
 • rýchlu a kvalitnú podporu.

Napísali o nás

Využívajú naše služby a riešenia:

Top