Migrácia dát

má za cieľ previesť dáta z existujúcich systémov do systému nového.

… vždy veľká výzva

Pri zmene systému na inú platformu alebo vyššiu verziu, ktorá rozširuje funkcionalitu, výkon a často aj spôsob práce s databázou, je niekedy nevyhnutné migrovať všetky dáta.

Migrácia dát zo starého systému sa zvyčajne považuje iba za doplnkovú časť projektu vývoja nového systému. V skutočnosti však ide o komplexný problém, pretože dáta v starom systéme môžu o.i. obsahovať mnoho chýb, sú často neúplné, nekonzistentné a nezosynchronizované s dátami v iných systémoch.

My vieme ako na to …

Medzi vedľajšie ciele migrácie patrí príprava testovacej databázy a overenie navrhovaných parametrov dátového úložiska. Pokiaľ je migrácia dát podcenená, môže sa ľahko stať slabým miestom celého projektu. Neoddeliteľnou súčasťou migrácie je aj kontrola a validácia dát a ich prípadná konverzia. Veľmi dôležité je záverečné vyhodnotenie migrácie.

Úspešne sme migrovali dáta mnohých nemeckých projektov, napr. aj pre veľké spoločnosti ako  Vattenfall Berlin, Fernwärme Ulm, niekedy v spolupráci s významnými spoločnosťami na trhu vývoja softvéru ako Autodesk Consulting alebo  Mensch und Maschine.

Sme hrdí na úspešne realizované migrácie zo systémov Ingrada, GRIPS, Intergraph, Polygis ai.

Top