Dovoľte nám predstaviť sa…

 

Spoločnosť GIS Services s.r.o. je zameraná predovšetkým na riešenia GIS, poskytovanie mapových služieb a spracovanie pasportov, vývoj webových riešení a mobilných aplikácií a správu databáz.

Spoločnosť GIS Services bola založená v r. 2004 ako dcérska spoločnosť firmy PTW GmbH.

PROFESIONALITA

Naše skúsenosti sú základom a svedčia o našej profesionalite už viac ako 15 rokov. Presviedčajú sa o tom samosprávy, správcovia rozvodných sietí, priemyselné podniky a iní užívatelia geografických užívateľských systémov. Vždy sledujeme najnovšie trendy, aby sme mohli zákazníkovi ponúknuť tú najlepšiu voľbu.

PRÍSTUP K ZÁKAZNÍKOVI

U každého nášho zákazníka chceme predovšetkým spoznať jeho projektovú situáciu, porozumieť jeho aktuálnym potrebám pre riešenia GIS, nájsť pre neho optimálny systému či spravovanie dát, a ponúknuť naše skúsenosti s vlastným vývojom, osvedčenými postupmi a overenými technológiami. Naše riešenia zákazníkových potrieb môžu byť spoločným benefitom.

FLEXIBILITA

Projektovo orientovaná organizačná štruktúra nám umožňuje flexibilne zostaviť a riadiť tím špecialistov podľa aktuálnych potrieb zákazníkov. Sme preto schopní pokryť vzájomne úplne odlišné projekty v rovnakom čase.

ĽUDIA V GIS SERVICES

„Nakoniec“ je to vždy o ľuďoch. Implementácia kvalitného systému a dát sama o sebe ešte neznamená úspešné zavedenie GIS v organizácii. Podobne ako vo všetkých oblastiach života, hrá aj tu kľúčovú úlohu ľudský faktor. Disponujeme vlastným tímom špecialistov so širokým pokrytím všetkých dostupných platforiem.

Čo o nás hovoria naši zákazníci?

Etela Kočišová, projektový špecialista/vedúca projektov

STEFE SK

Spoločnosť GIS Services nám ponúkla kvalitné riešenie, postavené na moderných technológiách vrátane mobilnej aplikácie.

Zuzana Chudá, vedúca oddelenia nástrojov

C-bau, spol. s r.o., člen skupiny Veolia Energia na Slovensku

Výborná komunikácia a profesionalita. Vždy povedia svoje názory a výhrady, ale zároveň sa riadia aj požiadavkami klienta.

Jana Molnárová, technik GIS

KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.

Nieto úžasnejšej firmy od GIS SERVICES, vrelo odporúčam každému, komu len odporučiť môžem!

Peter Thonhauser, manažér vodného hospodárstva

Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s., člen skupiny Veolia Energia na Slovensku

Snaha prispôsobiť sa potrebám klienta. Ponuka produktov s veľkým potenciálom.

Spolupracujeme s:

Top