Pasportizácia – zbierať dáta kvalitne

Používať GIS s nekvalitnými, či neúplnými dátami je ako svietiť bez elektriny.
Len aktuálne a úplné dáta umožňujú analyzovať, plánovať, kontrolovať, … EFEKTÍVNE.

Stav

Spôsob evidencie dát o objektoch (bodových, plošných, líniových) je nesmierne široký pojem. Zahŕňa prácu s najrozmanitejšími dátami s ktorými je treba vykonať rozličné operácie. Nech sa už spracúva čokolvek a akokoľvek, najdôležitejšie je, aby sa to spracovalo kvalitne – korektne. Inak sa všetky očakávania plynúce zo zavedenia GIS zosypú ako domček z karát.

Na tomto sme vyrástli

Naša spoločnosť sa spracovaním mapových dát z rozmanitých analógových podkladov zaoberá od svojho založenie. Zväčša sa jedná o katastrálne či o architektonické plány. Do digitálnej formy sa papierové podklady prevádzajú buď ich skenovaním, transformáciou na geografické súradnice a následnou vektorizáciou, alebo konštruovaním. Veľký dôraz kladieme na správnu a prehľadnú interpretáciu analógových podkladov a na presnosť. Samozrejmosťou je dôkladná kontrola dát pred ich odovzdaním zákazníkovi. Vďaka tomu, že naša spoločnosť poskytuje aj geodetické služby, vieme v prípadoch keď je to potrebné, domerať, prípadne spresniť situáciu z analógového podkladu.

Ďalej sa zaoberáme získavaním dát z digitálnych podkladov ako sú letecké snímky, či digitálne modely terénu.

Top