Vytýčenie, zameranie, pasportizácia, digitalizácia

Veľké množstvo rozličnej dokumentácie, historicky rôzne vrstvenej, dátovo neuveriteľne rôznorodej, časť v skriniach, časť niekde v počítačoch a posledná časť v pamäti „čoskoro – dôchodcov“.

Pomôžeme Vám takéto Vaše dáta upratať, vyčistiť, doplniť, zachrániť.

Vytýčenie, nájdenie sietí

Prvý krok našej služby je často identický s najväčšou obavou správcu sietí – kde pod zemou sa vedenia nachádzajú?

S použitím prístroja Radeton RD8100 a vysielača TX10B dokážeme presne určiť polohu potrubia. V šachte sa napojí vysielač TX10B postupne na jednotlivé potrubia, ktoré sú potom prístrojom Radeton presne lokalizované. Takto je možné vytýčiť nielen hlavné trasu ale aj prípojky k objektom.

Zameranie s presnosťou 2 cm

Vytýčené (nájdené) vedenia, trasy alebo prípojky, presne zameriame s použitím nášho tabletového riešenia tablano s prepojením na smart anténu Leica GG04 Plus. Takmer rýchlosťou chôdze postupne zameriame vytýčené trasy ale aj polohu šácht, či iných objektov. Navyše, hneď zaznamenáme iné dôležité informácie: bližší popis umiestnenia, fotodokumentácia, ai. Všetko s presnosťou 2 cm!

Pasportizácia

O každom objekte: potrubiach, trase, prípojke ale najmä šachte zaznamenáme potrebné informácie, napr. dimenzia, materiál. Predovšetkým šachty sú plné objektov, ktoré Vás môžu zaujímať. Presne zaznamenáme priebeh vedení, umiestnenie armatúr, stav izolácie, výskyt iných vedení, ale aj stavebné prvky šachty: otvor, rebrík, dno a steny. Detailne popíšeme technický stav jednotlivých prvkov, či sú poškodené, nefunkčné apod. Všetky tieto informácie dostanete v prehľadnej tabuľke alebo môžete využiť naše  rozšírenie tablano Desk – cez web budete mať vždy úplný prehľad.

Digitalizácia

Naším cieľom je poskytnúť Vám kvalitné a korektne digitalizované dáta, či už potrebujete len časť svojej siete, alebo komplexný prehľad. Vždy od nás dostanete štandardizovaný projekt v DWG, PDF a tabuľkový prehľad v Exceli. Všetky dáta zároveň uchovávame v GIS databáze.

Ak si potrebujete urobiť poriadok v rôznych podkladoch, odlišných výkresoch, historicky zložito vrstvených – nemajte obavu, robíme to už 15 rokov!

Využívajú naše služby a riešenia:

Analýzu Vám urobíme zdarma

Veľmi radi a ochotne Vám pripravíme analýzu Vašich dát – samozrejme zdarma.

Rozsah našej analýzy plne prispôsobíme Vašej požiadavke, ktorá môže zahŕňať hoci len vyčistenie či prepojenie starých máp a rôznych výkresov, alebo vytýčenie a zameranie sietí bez pasportizácie šácht. Alebo potrebujete len zamerať existujúce objekty: šachty, chráničky, armatúry?

Vy určujete rozsah, my sa prispôsobíme!

 

Napíšte nám:    Top