Kataster 2.0

Kataster 2.0

Kataster 2.0 pracuje s kompletnými dátami z katastra nehnuteľností. Súbor grafických informácií (formát VGI) a súbor popisných informácií (formát DBF) sa importuje do dátového modelu vytvoreného v databáze v súlade s platnými normami. Zobrazenie dát v programe AutoCAD Map3D spĺňa požadované štandardy; je zhodné so zobrazením na stránkach Katastrálneho portálu.

Top