tablano sadí “stromy života”

tablano sadí “stromy života”

Aj nám záleží na klimatickej budúcnosti našich miest, chceme žiť v krajšom, zdravšom a lepšom svete. Preto sme sa rozhodli podporiť projekt “Sadíme strom života“, ktorého ambíciou je vysadiť v Košiciach tisíce stromov. Dobrovoľnícke centrum Košíc využíva naše riešenie tablano na evidenciu stromov. V tablete aj počítači evidujú dobrovoľníci fázu plánovania a následne aj všetky vysadené stromy. Neskôr pribudne jednoduchá evidencia kontroly o vysadené stromy.

Celý tento projekt podporujeme “pro bono” lebo veríme, že náš prístup je riešením pre budúcnosť.

Už čoskoro Vám prinesieme viac informácií o tomto projekte.