Facility management

Facility management

Moderný výrobný závod, letisko, obľúbené nákupné centrum – všetky tieto prevádzky zastupujú početnú skupinu spokojných klientov využívajúcich osvedčené softvérové riešenia AutoCAD Map3D, ktoré každému klientovi podľa maximálne individuálnych požiadaviek umožňujú integrovať zhromaždené dáta a vylepšiť produktivitu prevádzky. Prostredníctvom moderných internetových technológií je možné pristupovať k dátam bez časových a priestorových obmedzení – „kdekoľvek a kedykoľvek“. Overené prostredie AutoCAD Map3D, ktoré pracuje s jednou spoločnou databázou, integruje GIS a CAD riešenia, takže klient má prístup tak k zobrazeniam CAD ako aj aktuálnym údajom. V oblasti FM je odlišnosť riešení pre jednotlivých klientov úplnou samozrejmosťou na všetkých úrovniach riešení: napĺňanie databázy, rôzne úrovne spravovania a prehliadania, na mieru konfigurovateľné dialógové okná, výstupy podľa zabehnutých systémov spoločnosti.

Top