Pasportizácia – zber dát

Pasportizácia – zber dát

Naša spoločnosť sa spracovaním mapových dát z rozmanitých analógových podkladov zaoberá od svojho založenie. Zväčša sa jedná o katastrálne či o architektonické plány. Do digitálnej formy sa papierové podklady prevádzajú buď ich zoskenovaním, transformáciou na geografické súradnice a následnou vektorizáciou, alebo konštruovaním. Veľký dôraz kladieme na správnu a prehľadnú interpretáciu analógových podkladov a na presnosť. Samozrejmosťou je dôkladná kontrola dát pred ich odovzdaním zákazníkovi. Vďaka tomu, že naša spoločnosť poskytuje aj geodetické služby, vieme v prípadoch keď je to potrebné, domerať, prípadne spresniť situáciu z analógového podkladu.

Top