Project Category: Služby

Home / Služby
Migrácia dát
Project

Migrácia dát

Migrácia dát zo starého systému sa zvyčajne považuje iba za doplnkovú časť projektu vývoja nového systému. V skutočnosti však ide o komplexný problém, pretože dáta v starom systéme môžu o.i. obsahovať mnoho chýb, sú často neúplné, nekonzistentné a nezosynchronizované s dátami v iných systémoch.

Digitálna technická mapa (DTM)
Project

Digitálna technická mapa (DTM)

Pri DTM ide o úplne odlišné mapové, ale hlavne dátové modely (voda/kanalizácia, plyn, elektro NN/VN, káblové rozvody, teplovod, apod.) , ktoré pri korektnom spracovaní poskytujú používateľom veľmi dôležité informácie o štruktúre siete, jednotlivých uzloch, objektoch, a použitých materiáloch.

Podkladová mapa
Project

Podkladová mapa

Podkladová mapa je spracovanie verejne dostupných dát do základnej mapy na báze Open Street Map alebo ZB GIS, vo vektorovom formáte DWG. V obidvoch prípadoch sme sa v maximálnej možnej miere prispôsobili zobrazeniu podľa štandardov ZB GIS. Našim cieľom je spracovať dostupné geopriestorové dáta tak, aby podkladová mapa predstavovala prepojenie nami zakreslených prvkov s okolitým...

Pasportizácia – zber dát
Project

Pasportizácia – zber dát

Naša spoločnosť sa spracovaním mapových dát z rozmanitých analógových podkladov zaoberá od svojho založenie. Zväčša sa jedná o katastrálne či o architektonické plány. Do digitálnej formy sa papierové podklady prevádzajú buď ich zoskenovaním, transformáciou na geografické súradnice a následnou vektorizáciou, alebo konštruovaním. Veľký dôraz kladieme na správnu a prehľadnú interpretáciu analógových podkladov a na presnosť....

Webové riešenia a mobilné aplikácie
Project

Webové riešenia a mobilné aplikácie

Výber zariadenia a teda aj platformy, s ktorým používateľ pristupuje k dátam, bude v budúcnosti zohrávať stále menšiu úlohu. Používateľ bude očakávať cross-platform riešenia, v ideálnom prípade dostupné na mobilných zariadeniach. Daňou za takýto „neobmedzený“ prístup môže byť úroveň editácie dát.

Top