Podkladová mapa

Podkladová mapa

Podkladová mapa je spracovanie verejne dostupných dát do základnej mapy na báze Open Street Map alebo ZB GIS, vo vektorovom formáte DWG. V obidvoch prípadoch sme sa v maximálnej možnej miere prispôsobili zobrazeniu podľa štandardov ZB GIS. Našim cieľom je spracovať dostupné geopriestorové dáta tak, aby podkladová mapa predstavovala prepojenie nami zakreslených prvkov s okolitým svetom.

Top