Telekomunikácie

Telekomunikácie

Dodávatelia telekomunikačných technológií (internet, telefón, televízia) využívajú systém pre správu dát o svojich káblových rozvodoch, uzloch, jednotlivých pripojeniach ale aj o všetkých svojich zákazníkoch. Použitý systém musí spĺňať náročné kritéria na rýchlosť, jednoduchosť, dostupnosť a predovšetkým spoľahlivosť. Správa systému, dostupnosť dát na rôznych úrovniach a užívateľská nenáročnosť musia 100% fungovať aj pri množstve rôznych požiadaviek na databázu.

Top