Teplárne

Teplárne

Teplárenské spoločnosti ako producenti ale aj distribútori tepla požadujú vysoko kvalitné spracovanie dokumentácie svojich rozvodov, závodnej a distribučnej siete, databázu svojich odberateľov, aktuálny prehľad jednotlivých rozvodných uzlov, ich vzájomných prepojení, možnosti aktualizácií, správu porúch a prístupov na rôznych úrovniach ale predovšetkým stabilitu a overenú funkčnosť systému, ktorý tieto riešenia poskytuje.

Top