Vodárne, kanalizácie

Vodárne, kanalizácie

Ponúkame overený koncept geografického informačného systému v AutoCAD Map3D. Ľahko možno upravovať jestvujúci dátový model, dokonca je možné vytvoriť si vlastný dátový model. Jednoducho možno meniť vzhľad formulárov jednotlivých objektov, pomocou pridania grafiky do formulárov je možné znázorniť, čo presne predstavuje daný atribút. Možnosti zobrazenia sú v podstate neobmedzené a záleží len na zákazníkovi a spracovateľovi pre akú formu zobrazenia geografických dát sa rozhodnú. Prostredie AutoCAD Map3D obsahuje zároveň pripravené pracovné postupy, ako napríklad napojenie domu na vodovod – kde v jednom kroku vytvorí prípojku, jej koncový bod, rozdelenie radu, na ktorý sa napája (pre zabezpečenie topologickej správnosti), zabezpečí umiestnenie zodpovedajúcich armatúr a automatické vytvorenie popisu.

Top